O mně

O mně

Jmenuji se Petr Kosík, jsem řečník, motivátor a převážně průvodce lidských bytostí na jejich „ne vždy“ jednoduché cestě duše v tomto životě.

TVOŘÍM MOST MEZI SVĚTY

Mým největším darem je spojení se Zdrojovou Vyšší Inteligencí a průvodcem KYRIOS, přes kterého se dokážu přeladit na frekvence v jiných dimenzích. 

Zjistím pro vás odpovědi na vaše otázky z různých oblastí života (např. zdraví, vztahy, hojnost, práce).

Spojím se s vašimi blízkými, kteří již odešli, a předám zprávy, které pro vás mají, a jak se jim daří.

Dokážu se také napojit i na různé hvězdné systémy jako ARCTURUS, ANDROMEDA nebo PLEJÁDY. Dozvíte se váš původ a poslání na planetě Zemi.

MĚŘENÍ LIDSKÉHO BIOPOLE

Měřím také lidské biopole, kde psychosomaticky nalézám příčiny traumat, zranění a programů v lidském těle, poté provádím vibrační opravu.

 Cesta k probuzení

Moje cesta k probuzení nebyla lehká. Jako malý jsem vždy věděl kdo jsem a spojení s božskou podstatou bylo velice příjemné. Byl to život přítomnosti, nevinnosti, věčných snů a přání. Vše šlo tak hladce, ale jak čas běžel, začal jsem se pomalu oddělovat a žít programy moderního světa. Byly to programy strachu, závisti a soupeření. A jak to v dnešním světě chodí, i já jsem byl do svých 7 let naprogramován. Začal jsem se tedy starat o životy druhých, ale na svůj jsem zapomněl.

Uteklo mnoho let a já byl ve svých 37 letech na pokraji zhroucení. Málo jsem miloval sám sebe, dělal vše pro druhé, jen abych se zavděčil a získal lásku zvenčí. Teď to vím, nebyl jsem to já ale moje maska. Maska zavděčení a poslušnosti, kterou jsem si nasadil abych se jako dítě chránil. Ale tak to přece v tomto světě chodí, že? Nastal tlak v rodině, práci i ve vztahu s partnerkou. Situace se dostala až tak daleko, že jsem chtěl z tohoto světa prostě odejít.

Probuzení 2017
 
Jednoho večera jsem si „ani nevím proč“ nasadil sluchátka před spaním, a pustil meditační hudbu. Po necelých 30 minutách přišel pocit tlaku u spodní části páteře, který se následně proplížil všemi obratly jako had až do mozku. V tu chvíli se mi otevřelo vědomí s vizí modrého světla a byl slyšet obrovský zvuk hromu. Tyto náhlé stavy transu probíhaly přerušovaně během celé noci, a v jedné z vizí se moje vědomí protáhlo tunelem tzv. portálem na překrásné místo.

Stály tu 2 nádherné a průsvitné vlnící se bytosti. Byly obrovské a tak láskyplné, tak láskyplné. Moje slzy stékaly po tváři a já vnímal že mě bezpodmínečně milují. Tu tíhu obrovské lásky nemohu snést a hrudník se mi nafukuje. Tento pocit nelze popsat slovy. Synu, jsi teprve na začátku své cesty, jsi ještě takové děťátko a máš se ještě hodně co učit. To byla první telepatická „slova“, které mi tyto bytosti sdělily. Cítíl jsem z mé strany selhání a pořád se dotazoval proč se to stalo. Odpovědi mi vždy přišly dříve, než jsem se stačil vůbec zeptat.

Poslání pro tento život

Sdělily mi, že ještě nenastal ten správný čas k tomu, abych opustil tuto nádhernou zemi. Nejprve musíš poznat kdo jsi a proč jsi přišel, znělo jako první. Také tu máš úkol který ti bude postupně odhalen, tak nikam nespěchej. Jsi tu proto, aby jsi se dotkl srdcí mnoha pozemských bytostí, a zářil svým světlem do okolí. Budeš také mnoho lidem pomáhat jejich cílů dosahovat. Jsi milován, a vždy budeš milován.

Transformace vědomí

Den poté se můj život otočil vzhůru nohama a přišla etapa učení, pochopení a očisty. Nevěděl jsem, že mě čeká ještě dlouhá cesta k tomu, abych alespoň pochopil kdo jsem. Po té noci jsem měl otevřené vědomí do jiných dimenzí a začal se ztrácet v časoprostoru realit. Působily na mě strachy starých programů a následující dny jsem skoro nespal. Neustále jsem se vytělesňoval ze svého těla a cestoval v astrálních světech. Při pohledu na oblohu se mi opakovaně promítaly snímky minulých životů, a mé silné biopole narušovalo jeden domácí spotřebič za druhým.

Postupem času mi přišly informace, že se jednalo o aktivaci hadí síly KUNDALINÍ v mé páteři. Pod vedením vyšší síly začalo očistné období, při kterém se mi podařilo odhodit mnoho starých struktur z minulosti. Během této doby jsem podstoupil různé terapie, kurzy, půsty, pobyty ve tmě nebo přečetl knihy, které mi otevřely další poklady v mém srdci (podrobnosti uvádím níže). Čekal mě však úkol zjistit, kdo doopravdy jsem. Tady už žádné pozemské vědomosti nepomohly a já musel najít klíč ke své pravé podstatě. 

Prošel jsem fází oběti, tvoření z ega až k vyjádření Vesmíru skrze mne. Brány vnitřního světa se mi otevřely postupně, ale převážně až po odstranění obecného strachu. Tohle je totiž nejvíce paralyzující faktor dnešní doby a např. média jsou přímo továrnou na strach. Následovala cesta do svého středu, uvědomění si sebe sama v přítomném okamžiku i převzetí zodpovědnosti za svůj život (a to se vším všudy). V tomto rovnovážném vnitřním stavu může člověk konečně začít odmotávat uzlíky svých nedořešených záležitostí, a to již na vědomé úrovni.

Podařilo se mi odmotat karmický uzel v rodině, práci i ve vztahu s bývalou partnerkou. Našel jsem také svoji vnitřní sílu a lásku k sobě, očistil ze svého života nedůležité strachy, a především pozemská dramata. Nyní cítím propojení s vyšší silou více než kdy jindy, vím dokonce kdo já jsem, proč tu jsem, a nechávám vesmír aby se skrze mne vyjádřil.

Tímto bych chtěl poděkovat všem pozemským učitelům i mé hvězdné rodině. Společnými silami mě doslova „dokopali“ k otevření mého srdce. Děkuji rodičům, celé rodině, bývalé i současné partnerce, svým dětem i kamarádům, a také hvězdným strážcům, kteří byli u těch nejtěžších rozhodnutí po mém boku. Všichni jste mojí součástí a s vděčností velice děkuji za tyto nádherné zkušenosti.

Cesta to nebyla lehká, ale stála rozhodně za to…..A stále pokračuje:)

Nechť i vy naleznete svoji cestu…

Co jsem udělal pro to, abych zjistil kdo jsem?

Zde se zaměřuji na svoji životní etapu, ve které mi Vesmír po náhlém probuzení hadí síly Kundaliní otevřel bránu do světa neomezených možností. Prošel jsem fází oběti, tvoření z ega až k vyjádření Vesmíru skrze mne. Díky přítomnému okamžiku i souhrnu náhlých synchronicit nyní prožívám naplněný a spokojený život. Jak jsem toho docílil a co jsem musel podstoupit uvádím pro inspiraci níže.

O mně