Jak funguje lidské biopole

Každou bytost na této planetě obklopuje určité energetické kvantové pole, které vědci označují pod názvem lidské biopole (human biofield). Tato ochrana lidského těla utváří podstatnou část naší vitální energie. Pokud je však narušena cizí informační strukturou, vzniká disharmonie těla a ochrana se rozpadá.

Při nedostatečné životní energii jsme bez síly, dobré nálady a také často nemocní.

Mezi příčiny těchto rozpadů patří např. vlivy cizích osob, které nevědomě odebírají dotyčnému energii (tzv. energetičtí upíři), silné geopatogenní zóny, mobilní i WIFI sítě a mnohé další. Osoba s oslabeným polem a nižší vibrací se stává doslova potravou pro další energetické parazity.

Potenciál lidského těla

 • Dospělý člověk má v sobě průměrně asi 50 biliónů buněk a jedna buňka je více než malý váček soli, vody nebo DNA.
 • Každá buňka produkuje elektrický potenciál a generuje kolem 0,07 voltů.
 • 0,07 x 50 biliónů buněk = 3,5 biliónů voltů elektrického potenciálu uvnitř každého těla.
 • Představa že máme možnost tuto energii použít např. pro léčení těla je neuvěřitelná.
 • Každá buňka funguje v těle jako tranzistor a rezistor, zachycuje i uvolňuje informace, které tělem procházejí.
 • Atomy v těle jsou tvořeny fotony, každá buňka vysílá i přijímá fotony světla.
 • Každá buňka má zevnějšku receptory. Jsou jako anténa, která přijímá chemické i elektrické signály procházející dimenzionálním prostorem.
 • Každá buňka je jako čip v počítači a funguje jako logický obvod.
 • Jsme to tedy my, kdo reguluje veškerý elektrický potenciál a jsme takovou technologií, kterou si vytváříme kolem sebe.

Co narušuje lidské biopole

 • vysokofrekvenční elektromagnetické záření (mobilní sítě),
 • mobilní telefony, WiFi, Bluetooth,
 • bezdrátová technologie přenosu dat,
 • energetická interakce mezi jednotlivými lidmi,
 • silné patogenní zóny (geofyzikální anomálie).

Příznaky silného biopole

 • neustálá vitalita a chuť do života,
 • neuvěřitelné úspěchy v každé situaci,
 • vyzařující optimismus,
 • problémy prakticky neexistují,
 • silné tělo bez známek nemocí,
 • fyzická i duševní síla,
 • otevřená mysl a intuice,
 • přitahování více prosperity,
 • utváření života podle vlastních představ.

Příznaky slabého biopole

 • neustálá únava a nechuť do života,
 • bolesti hlavy, chronické nemoci,
 • negativní postoje k jiným lidem,
 • vyzařující pesimismus,
 • fyzická i duševní slabost,
 • slabé tělo se známkami nemocí,
 • špatná koncentrace, žádná intuice,
 • přitahování více problémových situací,
 • utváření života podle představ jiných.

Jak funguje lidské biopole